COACHING

Elk mens heeft het vermogen om te groeien en zich te ontwikkelen. Als coach help ik je jouw zelfbewustzijn en de zelfsturing te bevorderen. Je bent namelijk tot meer in staat dan jezelf denkt.

Waarde(n)vol leven

Waar komt bepaald gedrag vandaan? En past dat gedrag wel bij je, of voldoe je vooral aan verwachtingen van anderen? Tijdens coaching gaan we dieper op dit soort vragen in. We gaan aan de slag met het reflecteren op jezelf, zowel je bewuste als onbewuste gedrag. Daardoor ontdek je wat je werkelijke drijfveren en behoeften zijn. Je leert zonder oordeel naar jezelf te kunnen kijken.

Inzicht in je eigen waarden brengt je in verbinding met jezelf. En dat heeft positieve gevolgen voor je dagelijks handelen. Dat is een waardevol leven.

Richting kiezen

Door het ontwikkelen en toepassen van je eigen mogelijkheden, ga je richting te kiezen. Rekeninghoudend met je sterke en zwakke kanten, je interesses, waarden en ambities. Door (weer) in balans te zijn kom je tot persoonlijke groei en ontwikkeling.

Zo zetten we tijdens de coachingsgesprekken koers uit die dicht bij jezelf ligt en waarmee je je hele potentie benut.

Vragen waar ik bij kan helpen:

  • Ik wil graag mijn potentie meer benutten
  • Hoe kan ik doorgroeien én dicht bij mezelf blijven?
  • Ik zou graag coachend leidinggeven aan mijn medewerkers. Kan je me hier tools voor aanbieden?
  • Ik voel me vaak overvraagd. Wat kan ik hieraan doen?
  • Ik wil meer zelfvertrouwen ontwikkelingen, hoe doe ik dat?
  • Hoe kan ik mijn werk en/of leven proactiever vormgeven?
  • Ik wil in balans blijven te midden van al mijn verschillende verantwoordelijkheden, maar hoe?

Je bent welkom als individu, maar ook als je verantwoordelijk bent voor werknemers. Ik ben dan je sparringpartner en help je om coachende vaardigheden te ontwikkelen die ten goede komen aan je team. Door coaching wordt je niet alleen zelf beter en proactiever, maar plukken ook de mensen om je heen de vruchten.

Investering

Het kennismakingsgesprek is gratis. De vervolggesprekken zijn voor particulieren € 75,-. Gemiddeld bestaat een traject uit zes tot tien gesprekken.
Tarieven voor coaching in opdracht van een werkgever zijn op aanvraag. Wanneer er sprake is van een uitkering of minimumloon, is een aangepast tarief bespreekbaar.

JIJ STAAT CENTRAAL

Je komt het best tot je recht als je in een goede relatie staat met jezelf en je omgeving. In onze hectische maatschappij staat er druk op die relaties. Daarom is het heel logisch dat je af en toe behoefte hebt aan iemand die je spiegelt.

Hierbij kijk je ook vooruit: wat is het doel dat je wilt bereiken? We nemen je eigen kracht als uitgangspunt. Je bent namelijk tot meer in staat dan je denkt!

Kom in contact